Fenestralia rhopalophylla m1
Item : Fenestralia rhopalophylla m1
รายละเอียด

ไม้อวบน้ำน่ารักค่ะ
ดอกสีสวย รูปร่างสวยงาม
อีกหนึ่งชนิดที่น่าสะสมค่ะ
กระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วค่ะ