Home
Home
Lithos Care
Buy Lithops
วัสดุเพาะและปลูก
วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
Preorder
Gallery
Staff
 
Home Buy Lithops Growing Product Care Products Special Offers Jouin Us
 

Lithops คือ

Lithops เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ลักษณะรูปร่างน่ารักแปลกตา (คล้ายคลึงกับ หัวใจ ฟัน หรือ ก้อนหิน แล้วแต่จินตนาการของผู้เลี้ยง) มีสีสันที่สวยงาม และ ขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถเจริญเติบโตได้ในกระถาง จึงเหมาะกับการปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับ โดยเฉพาะข้างหน้าต่างได้เป็นอย่างดี

ไลทอป เป็นต้นไม้ที่มีรูปร่าง ขนาด และสีสันใกล้เคียงกับก้อนหินที่อยู่รอบๆ ตัวมัน ทำให้ตัวมันแลดูกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมรอบๆ ที่มาของชื่อไลทอป มาจากภาษากรีก คือ Lithos หมายถึง ก้อนหิน ในขณะที่ Ops หมายถึง คล้ายคลึง ( like) ในที่นี้คือ the stone-like appearance of the plants และด้วยลักษณะเหล่านั้นเองทำให้ ไลทอปมีชื่อเรียกอื่นตามลักษณะของมัน เช่น flowering stone และ living stone เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติข้างต้น ทำให้ไลทอปกำลังกลายเป็นที่สนใจของนักสะสมที่ชื่นชอบไม้แสนสวยและแปลกตาชนิดนี้ นอกจากนั้นมันยังมีหลายสายพันธุ์ (มากกว่า 200 สายพันธุ์) ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีสีสันและลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งท้าทายความสามารถของนักสะสมและผู้ที่นิยมการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่มีความสวยงามประหลาดออกมา

 
ไลทอป จัดอยู่ในกลุ่มพืชอวบน้ำ ( succulent) ที่มักพบในพึ้นที่ที่แห้งแล้วแถบทะเลทราย ซึ่งมีการจำแนกทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
 

Scientific classification

Kingdom
(unranked)
(unranked)
(unranked)
Order
Family
Subfamily
Tribe
Genus
 
มีถิ่นกำเนิด ทางบริเวณตอนใต้ของแอฟริกา ซึ่งเป็นดินแดนที่มีความแห้งแล้ง คือ มีปริมานน้ำฝนเฉลี่ยต่อเดือนตลอดทั้งปีไม่เกิน 2 นิ้ว ไลทอปมีชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยลักษณะใบพิเศษที่สามารถเก็บสะสมน้ำไว้ใช้ได้ในยามขาดแคลน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพืชอวบน้ำ นั่นเอง ในช่วงที่ไม่มีฝนตก ไลทอปก็สามารถจะอาศัยน้ำจากน้ำค้างในตอนเช้าในการดำรงชีวิตอยู่ได้
ลักษณะโดยทั่วไปของไลทอปประกอบไปด้วย ใบสองใบที่มีลักษณะอวบน้ำ ค่อนข้างโปร่งแสง (อย่างไรก็ตามีบางสายพันธุ์ที่ค่อนข้างทึบแสงเช่นกัน ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป) ประกอบด้วย แคลเซียมออกซาเลต ซึ่งลักษณะโปร่งแสงนี่เองทำให้แสงสามารถทะลุผ่านเข้าไปในใบซึ่งมีเซลล์ที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงได้ ใบทั้งสองจะมีลักษณะอวบ ด้านบนแบนแล้วค่อยแคบลงคล้ายกับกรวย มีรอยเชื่อมตรงกลาง ต่อจากนั้นก็เป็นส่วนของรากงอกเจริญไปในดินโดยที่ไม่มีส่วนของลำต้นชัดเจน ต้นส่วนใหญ่ของไลทอปจะจมไปในดิน จะโผล่ขึ้นมาเฉพาะส่วนแบนทีอยู่ด้านบนของใบหรืออีกชื่อหนึ่งคือ หน้าต่าง ( window) ซึ่งประโยชน์คือ ลดการการเผชิญหน้ากับแสงที่เข้มมาก และมีประโยชน์ในการกักเก็บน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำในพื้นที่ทะเลทรายที่มันอาศัยอยู่ รวมไปถึงเป็นการพรางตัวจากสัตว์ที่กัดกินไลทอปเป็นอาหารด้วย

จากข้อมูลข้างต้นทำให้เราทราบว่า ไลทอปเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีความชื้นต่ำมาก ต้องการน้ำน้อย(มาก) ทำให้ เราสามารถนำมาใช้ประยุกต์ในการเพาะเลี้ยงไลทอปเพื่อเป็นไม้ประดับได้ โดยมีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเสมอในเจริญเติบโต หรือ การเพาะเลี้ยงไลทอป

Lithops Plants
Lithops Seeds
Growing Supplies
Must Have Ltems
How to Order
Gallery
GARDEN SUPPLY
GARDEN SUPPLY TROPICAL PLANT